Termeni și Condiții de Utilizare

1. GENERALITĂȚI

1.1. www.cursprotectiaconsumatorilor.ro, este un suport on line de pregatire pentru cetăţeni, pe baza unui abonament, pus la dispoziție de SIVECO Romania S.A şi S.C. PROMOVAREA BUNURILOR SI SERVICIILOR S.R.L.

SIVECO Romania S.A este o companie înființată conform legii române, cu sediul social în Complex Victoria Park, Clădire C4, Șos. București – Ploiești 73-81, Sector 1, București, România și înregistrată cu numărul de firmă J40/14658/1992 (în continuare numită “SIVECO”).

S.C. PROMOVAREA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR S.R.L este o societate comercială înființată conform legii române, cu sediul social în mun. Braşov, Str. Nisipului, nr. 40J, comuna Cristian, România şi înregistrată cu numărul de firmă J08/773/2004 (în continuare numită “PBS”).

Serviciul www.cursprotectiaconsumatorilor.ro (denumit în continuare „Serviciul”) oferă cetăţenilor posibilitatea de auto-instruire la distanță, testare și evaluare a cetăţenilor prin  achiziţionare a unui pachet de două cursuri on line pentru pregătirea în domeniul protecţiei consumatorilor.

Următorii termeni și condiții (“Termeni de Utilizare”) se aplică utilizării

(i)   Site-ul www.cursprotectiaconsumatorilor.ro website (“Site-ul);
(ii)  Serviciilor și produselor disponibile pe și prin intermediul Site-ului (“Servicii);
(iii) Materialelor descărcabile disponibile prin intermediul Site-ului, puse la dispoziție de SIVECO și PBS  și fiind proprietatea SIVECO și PBS (“Materiale”).

1.2. „Serviciul” este disponibil numai Companiilor și personalului înregistrat conform acestor Termeni și Condiții de Utilizare (denumiți în continuare “Utilizator”). În cazul în care nu vă încadrați în aceste categorii, nu puteți folosi "Serviciul". SIVECO poate refuza accesul către „Serviciu” oricărei persoane fizice sau juridice în orice moment și poate modifica criteriile de eligibilitate, în orice moment, la libera alegere.

1.3. Site-ul oferă următoarele pachete de servicii:

Nr utilizatori (angajati)

Pret de vanzare
lei (fara tva) /angajat/ pachet de 2 cursuri

1-99

135

100-499

113

500-999

99

1000 - peste 1000

45

2. PLATĂ

2.1. Persoanele interesate vor avea acces contra cost la cursurile în format digital, prin semnarea unui acord scris cu PBS. Tarifele care vor fi facturate de către PBS către Clienţii săi sunt descrise la punctul 1.3.

Emiterea informațiilor de acces (nume utilizator, parolă etc.) pentru accesarea site-ului www.cursprotectiaconsumatorilor.ro se va realiza numai după achitarea valorii contractului de servicii de către Abonat.

2.2. Pentru a utiliza Serviciul și a permite Abonatului și personalului Abonatului să utilizeze Site-ul și Serviciile ca parte a unui astfel de pachet de servicii, Abonatul va plăti o taxă de abonament pe perioada corespunzătoare de abonament. Perioada de abonament va fi specificată în contractul încheiat de Abonat cu PBS.

3. CONTURI PENTRU COMPANII

 3.1. În cazul în care Abonatul este o companie, după finalizarea înregistrării, acesta va primi de  la sistem, prin intermediul emailului, o listă cu toate codurile de access achiziţionate, puse la  dispoziție de SIVECO.

3.2. Codurile de acces vor fi apoi transmise de către Companie către angajați săi, care le vor putea folosi la accesarea platformei și a cursurilor.

4. CONTURI CURSANȚI

4.1. Fiecare Abonat poate distribui codurile de acces obținute numai către angajații săi, aceștia urmând a le utiliza pentru accesarea platformei și a cursurilor.

4.2. Abonatul se va asigura că (i) și-a informat în mod corespunzător angajații cu privire la condiţiile în care li se acordă dreptul de acces și (ii) a obținut toate permisiunile necesare, inclusiv, dar fără a se limita la, toate permisiunile solicitate de orice regulament aplicabil privind protecția datelor.

 

5. ACCEPTAREA TERMENILOR

5.1. Accesul unui Utilizator la Servicii și utilizarea lor este condiționată de acceptarea și respectarea acestor Termeni Utilizator. Fiecare Utilizator va trebui să accepte acești Termeni Utilizator înainte de a accesa Site-ul pentru prima oară. Dacă Utilizatorul nu este de acord cu oricare parte din Termenii, el nu poate accesa Site-ul.

5.2. SIVECO şi PBS își rezervă dreptul de a modifica sau înlocui oricare dintre acești Termeni de Utilizare în orice moment, la libera sa alegere. PBS va notifica Utilizatorul privind orice modificări ai Termenilor de Utilizare prin trimiterea unui email de actualizare. În cazul în care veți folosi Site-ul ca urmare a unui astfel de email, acest fapt constituie acceptarea de către dumneavoastră a acelor modificări.

5.3. SIVECO şi PBS pot modifica Serviciile existente și/sau introduce noi Servicii. PBS va notifica Utilizatorul privind astfel de modificări prin trimiterea unui email de actualizare. În cazul în care veți folosi Site-ul după primirea unui astfel de email, acest fapt constituie acceptarea de către dumneavoastră a acelor modificări.

 

6. CONTURI PERSONALE

6.1. Fiecare cont este personal pentru Utilizator. Conturile create de o companie sunt personale strict pentru acea persoană juridică.

6.2. Utilizatorii sunt exclusiv responsabili de activitatea care apare pe contul lor și vor răspunde de păstrarea confidențialității privind parola lor. Un Utilizator nu va permite niciodată altei persoane să îi utilizeze contul. Un Utilizator va notifica imediat Abonatul (în cazul persoanelor juridice) şi PBS în scris despre orice utilizare neautorizată a contului său sau altă încălcare legată de securitatea contului de care a luat la cunoștință.

 

7. DREPTUL DE FOLOSIRE A SITE-ULUI

7.1. Utilizatorul acceptă că Site-ul conține Servicii și Materiale specifice furnizate de PBS şi SIVECO și că astfel de Servicii și Materiale sunt protejate prin drepturi de autor, mărci comerciale, mărci de service, brevete, secrete comerciale sau alte drepturi și legi de proprietate. Cu excepția cazului autorizat în mod expres mai jos sau expres în scris de către PBS şi SIVECO, nu aveți dreptul de vânzare, licențiere, închiriere, modificare, distribuire, copiere, reproducere, transmitere, afișare publică, execuție publică, publicare, adaptare, editare sau creare de opere (lucrări) derivate din asemenea Servicii sau Materiale.

8. DATELE PERSONALE ALE ANGAJAȚILOR ȘI/SAU COMPANIILOR

8.1. Orice date personale comunicate de un Abonat în cadrul procesului de înregistrare vor fi procesate de PBS, în calitate de operator de date în înțelesul Legii române privind Protectia datelor personale (“RDPL”, Legea 677/2001).

8.2. PBS va procesa aceste date personale în următoarele scopuri:

8.2.1. Spre a permite SIVECO România să furnizeze Serviciile Abonaților, inclusiv acces la toate secțiunile Site-ului și Materialele;

8.2.2. Spre a contacta Abonatul și a-i trimite newsletter-ul nostru și alte actualizări pe email;

8.2.3. Spre a face ocazional oferte Abonaților privind produsele și serviciile PBS și ale afiliaților săi sau pentru a aduce la cunoștința Abonaților alte produsele și servicii oferite de PBS din când în când;

8.2.4. Pentru a gestiona plata taxei de achziţionare a cursurilor;

8.2.5. Pentru a administra, oferi suport, îmbunătăți și dezvolta Site-ul nostru.

8.3. În acest scop, PBS poate transfera aceste date personale către entitățile sale afiliate, SIVECO și alte entități, care lucrează pentru PBS ca subcontractor sau partener și cu care PBS a încheiat acordurile contractuale necesare.

8.4. Abonații au dreptul să acceseze și să corecteze datele lor personale, cât și dreptul de a obiecta la procesarea datelor lor personale în scopuri de marketing direct. Ei își pot exercita aceste drepturi trimițând o cerere scrisă și datată însoțită de o dovadă a identității lor PBS prin detaliile de contact furnizate mai jos.

9. PROCESOR DE DATE

9.1. Accesul la Site, Servicii și Materiale este în primul rând oferit Abonaților, alți Utilizatori fiind doar beneficiari ai serviciilor oferite către Abonați. De aceea, orice date personale ale acestor alți Utilizatori sau orice date personale comunicate de Utilizatori ca parte a Contribuțiilor Utilizator sau în alt fel, vor fi procesate de către PBS în calitate de procesor de date în numele Abonatului. PBS va procesa aceste date doar pentru a-și îndeplini serviciile către Abonat sau după cum este altfel instruit de către Abonați.

9.2. Abonatul este de acord și confirmă că pentru orice procesare de date personale altele decât a datelor lor personale în legătură cu Abonamentul Abonatului, Abonatul este controler de date în înțelesul directivei 95/46/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 24 Octombrie 1995 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (“Directiva de Protecție a Datelor”). În acest context, Abonatul garantează că a obținut, procesat și transferat aceste date întotdeauna conform Directivei de Protecție a Datelor și orice altă legislație relevantă aplicabilă.

9.3. Fără a duce prejudicii caracterului general al celor de mai sus, Abonatul se va asigura că:

9.3.1. Utilizatorii sunt la curent cu toate aspectele prelucrării datelor lor cu caracter personal, inclusiv faptul că: (a) PBS este îndreptățit, la solicitarea scrisă a administratorilor și/sau companiilor, să pregătească rapoarte despre activitățile de pe conturi pe teme cum ar fi progresul angajaților, rezultate, timpul petrecut cu o tema/ lucrare, mesaje trimise între administratori și angajați alocați lor, și să livreze aceste rapoarte la administratorii alocați angajaților desemnați și/sau companiilor respective;

9.3.2. A obținut toate acordurile necesare de la angajați, după caz;

9.3.3. Utilizatorii cunosc drepturile acordate lor de căre regulamentele aplicabile privind protecția datelor.

9.4. PBS va lua măsurile tehnice și organizaționale corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal față de o distrugere ilegală sau accidentală sau pierdere accidentală, alterare, dezvăluire sau acces neautorizat, și față de oricare alte forme de procesare ilegală.

9.5. Pentru a-și îndeplini sarcinile ca procesator (de date), Abonatul permite PBS să folosească sub-procesatori în cadrul Uniunii Europene.

10. ÎNCETAREA (SERVICIULUI) DE CĂTRE ABONAT

10.1. Abonatul poate încheia Abonamentul său în orice moment și nu va fi obligat să plătească taxe suplimentare pentru perioadele următoare de reînnoire a Abonamentului, dar orice taxe de abonament plătite în avans nu vor fi returnate.

10.2. Fără a aduce prejudici drepturilor acordate PBS în cadrul Clauzei 9.5. de mai sus, la încetarea de către Abonat, PBS este îndreptățit să șteargă orice materiale disponibile în contul Abonatului. Aceasta informație nu poate fi recuperată odată ce contul a fost închis. Dacă Abonatul încetează Serviciul înainte de sfârșitul lunii curente (de abonament) achitat, încetarea va avea efect imediat și Abonatul nu va fi taxat din nou.

10.3. La încheierea de către Abonat, toate drepturile de acces pe Site al oricăror asociate vor fi simultan închise.

11. ÎNCETAREA (SERVICIULUI) DE CĂTRE SIVECO ŞI S.C. PROMOVAREA BUNURILOR SI SERVICIILOR S.R.L

11.1. PBS poate încheia acordul său scris cu un Abonat imediat și fără intervenția unei instanțe de judecată printr-o notificare scrisă, în cazul în care un Abonat încalcă oricare din prevederilor acestor Termeni de Utilizare. În acest caz, toate drepturile de acces pe Site ale oricăror conturi asociate vor fi simultan încheiate.

11.2. PBS şi SIVECO pot închide accesul unui Utilizator la întregul sau o secțiune din Site imediat fără intervenția unei instanțe de judecată printr-o notificare scrisă, în cazul în care un Utilizator încalcă oricare din prevederile acrestor  Termeni de Utilizare.

11.3. PBS şi SIVECO pot de asemenea închide fără motiv acordul cu un Abonat dând o notificare scrisă cu o lună înainte. În acest caz, toate drepturile de acces pe Site ale Utilizatorilor desemnați de un astfel de Abonat vor fi simultan închise.

12. SITE-URI ALE UNOR TERȚI

Serviciul poate permite Utilizatorilor să se conecteze la alte site-uri web și resurse pe Internet, și alte site-uri web și resurse pot conține link-uri către Site. Aceste alte site-uri web nu se află sub controlul PBS, și Utilizatorul recunoaște că PBS nu este responsabil pentru conținutul, funcțiile, acuratețea, legalitatea, oportunitatea sau orice alt aspect al unor asemenea site-uri web sau resurse. Includerea unui asemenea link nu implică susținerea de către PBS sau orice asociere cu operatorii săi. Utilizatorul recunoaște în continuare și este de acord că PBS nu va fi obligat sau responsabil direct sau indirect, pentru orice daună sau pierdere produsă sau presupusă a fi produsă de sau în legătură cu astfel de conținut, bunuri sau servicii disponibile sau prin orice astfel de site-uri web și resurse.

13. REGULI DE CONDUITĂ

13.1. Fiecare Utilizator va utiliza Site-ul ca persoană rezonabilă respectând toate legile și regulamentele aplicabile. Mai precis, dar fără limitare un Utilizator nu va (sau nu va permite altora să) fie (a) să întreprindă vreo acțiune sau (b) să încarce, descarce, posteze, depună, distribuie sau în altfel să faciliteze distribuirea oricărui conținut folosind orice serviciu de comunicații sau oricare alt serviciu disponibil sau prin intermediul Site-ului care:

(a) Încalcă orice brevet, marcă comercială, secret comercial, marcă de service, drept de autor, drept la viață privată sau publicitate sau alt drept al oricărei alte persoane sau entități;

(b) Include material video sau o fotografie a altei persoane sau o locație identificabilă pe care Utilizatorul a postat-o fără acordul acelei persoane sau al proprietarului unei astfel de locații;

(c) Este ilegal, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, calomniator, înșelător, fraudulos, invaziv asupra vieții private a altei persoane, nesincer, obscen, jignitor, explicit sexual sau profanator, descrie nuditate, activități ilegale, moarte sau violență sau încurajează un comportament care ar putea constitui o încălcare a legii (infracțiune);

(d) Constituie publicitate neautorizată sau nesolicitată, junk e-mail sau bulk e-mail ("spamare");

(e) Implică activități comerciale și/sau vânzări fără acordul prealabil în scris al PBS, cum ar fi concursuri, tombole, barter, publicitate sau scheme piramidale;

(f) Face publicitate la sau oferă oricărui alt Utilizator al Site-ului să cumpere sau să vândă orice produse sau servicii prin intermediul Site-ului altfel decât ca inclus în Contribuții Utilizator care sunt altfel în conformitate cu acești Termeni de Utilizare;

(g) Afișează o reclamă sau acceptă plată sau orice lucru de valoare de la un terț în schimbul faptului că utilizatorul să execute orice activitate pe sau prin intermediul Site-ului în numele acelei persoane, cum ar fi postare de conținut comercial sau postare de blog-uri sau buletine cu un scop comercial;

(h) Conține viruși software sau orice alt fel de cod de calculator, fișiere sau programe care sunt proiectate sau intenționate să întrerupă, limiteze sau să interfereze cu funcționarea corespunzătoare a oricărui software, hardware sau echipament de telecomunicații sau să afecteze sau să obțină acces neautorizat la orice sistem, date sau alte informații ale PBS sau ale unui terț;

(i) Nu este potrivit pentru copii cu vârsta sub 18 ani;

(j) Joacă rolul (se dă drept) oricărei persoane sau entități, inclusiv orice angajat sau reprezentant al PBS

13.3. În plus, Un Utilizator nu va: (i) întreprinde nicio acțiune care impune sau ar putea impune o solicitare nerezonabilă sau disproporționat de mare asupra infrastructurii PBS şi SIVECO; (ii) interveni sau încerca să intervină/să se amestece în buna funcționare a Site-ului sau orice alte activități desfășurate pe Site; sau (iii) să evite orice măsuri pe care PBS şi SIVECO le-ar putea folosi pentru a preveni sau restricționa accesul la Site (sau alte conturi, sisteme de calculatoare sau rețele conectate la Site).

13.4. Utilizatorii (direct sau indirect) nu vor: (i) descifra, decompila, dezasambla, executa ”reverse engineering” sau în alt mod vor încerca să derive orice cod sursă sau idei de bază underlying ideas sau algoritmi din orice secțiune a Site-ului, cu excepția cazului când legile aplicabile într-o măsură limitată interzic asemenea restricție în mod particular, (ii) modifica, traduce sau crea în alt mod lucrări derivate din orice secțiune a Site-ului sau așa cum sunt prezentate explicit pe site sau (iii) copia, închiria, concesiona, distribui sau altfel transfera oricare sau drepturile pe care un Utilizator le primește în cadrul acestor termeni și condiții.

13.5. Abonatul se va asigura că aceste reguli de comportament și acesti Termeni de utilizare sunt respectate de utilizatorii pe care i-a desemnat să folosească Site-ul.

14. NICIO GARANȚIE

A. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ SERVICE-UL, SITE-UL ȘI ÎNTREG CONȚINUTUL, MATERIALE, PREDĂRI DE CONTRIBUȚII UTILIZATOR, PRODUSE ȘI SERVICII INCLUSE ÎN SAU DISPONIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI, SUNT FURNIZATE “CA ATARE” ȘI “CA FIIND DISPONIBILE/AS AVAILABLE ”. SERVICIUL, SITE-UL ȘI CONȚINUTUL, MATERIALE, TRIMITERI DE CONTRIBUȚII UTILIZATOR, PRODUSE ȘI SERVICII SUNT FURNIZATE FĂRĂ VREO GARANȚIE DE ORICE FEL, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICATE DE TITLU, NON-ÎNCĂLCARE, VANDABILITATE ȘI ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, ȘI ORICE GARANȚII IMPLICATE DE ORICE TRASEU DE EXECUȚIE SAU UTILIZARE A AFACERII, TOATE FIIND EXCLUSE ÎN MOD EXPRES. PBS ȘI AGENȚII, PARTENERII, FURNIZORII SĂI ȘI FURNIZORII DE CONȚINUT NU GARANTEAZĂ CĂ:

a. ORICE CONȚINUT, MATERIALE, CONTRIBUȚII SAU TRIMITERI UTILIZATOR, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE REZULTATE, DATE SAU INFORMAȚII OBȚINUTE PRIN SERVICIU VOR FI EXACTE, DE ÎNCREDERE SAU COMPLETE;

b. SERVICIUL VA FI SIGUR SAU DISPONIBIL ÎN ORICE MOMENT SAU ÎN ORICE LOCAȚIE;

c. ORICE DEFECTE SAU ERORI VOR FI CORECTATE ;

d. CONȚINUTUL, MATERIALE, CONTRIBUȚII SAU TRIMITERI UTILIZATOR NU CONȚIN VIRUȘI SAU ALTE COMPONENTE PERICULOASE;

e. REZULTATELE UTILIZĂRII SERVICIULUI SAU A OBȚINERII PRODUSELOR PRIN SERVICE, VOR ÎNDEPLINI CERINȚELE UTILIZATOR. UTILIZAREA SERVICIULUI DE CĂTRE UTILIZATOR SE FACE NUMAI PE PROPRIUL RISC AL ACESTUIA. NICI PBS, NICI AGENȚII, PARTENERII, FURNIZORII SĂI ȘI FURNIZORII DE CONȚINUT NU OEFRĂ VREO GARANȚIE DE NICIUN FEL PRIVIND ORICE CONȚINUT, MATERIALE DE CONTRIBUȚII UTILIZATOR, PRETENȚIE, OPINII, SFATURI SAU TOATE CELELALTE INFORMAȚII EXPRIMATE SAU POSTATE DE USERII ACESTUI SITE.

15. LIMITAREA RĂSPUNDERII

ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, PBS, FUNCȚIONARII SĂI, DIRECTORII, ANGAJAȚII, AGENȚII SAU FURNIZORII NU VOR FI ÎN NICIUN CAZ FĂCUȚI RESPONSABILI ÎN CADRUL CONTRACTULUI, DE RĂSPUNDERI CIVILE DELICTUALE, RĂSPUNDERI STRICTE, DE NEGLIJENȚĂ (INCLUSIV NEGLIJENȚĂ GRAVĂ) SAU ORICE ALTĂ TEORIE JURIDICĂ CU PRIVIRE LA SITE, MATERIALE, CONTRIBUȚII UTILIZATOR, SERVICII SAU ORICE CONȚINUT SAU PRODUSE ACCESIBILE PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI ȘI SERVICE-ULUI:

(I) PENTRU ORICE PIERDERE DE PROFITURI, PIERDERE DE DATE, DE CLIENTELĂ PIERDERE DE OPORTUNITĂȚI, DAUNE ADUSE REPUTAȚIEI SAU FONDULUI DE COMERȚ, ECONOMII PIERDUTE, DAUNE PRODUSE PRIN ÎNTRERUPEREA OPERAȚIUNILOR SAU ORICE ALTE DAUNE SPECIALE/CUANTIFICABILE, INDIRECTE, INCIDENTALE, PUNITIVE SAU DAUNE DECURGÂND DIN NERESPECTAREA CLAUZELOR CONTRACTUALE DE ORICE FEL, DIN ÎNLOCUIREA BUNURILOR SAU A SERVICIILOR (ORICUM AR APĂREA),

(II) PENTRU OICE FEL DE BUG-URI, VIRUȘI, CAI TROIANI SAU ALTE ASEMENEA (INDIFERENT DE SURSA DE PROVENIENȚĂ),

(III) PENTRU ORICE ERORI, OMISIUNI SAU INEXACTITĂȚI ÎN ORICE CONȚINUT SAU MATERIALE SAU CONTRIBUȚII UTILIZATOR SAU PENTRU ORICE PIERDERE SAU DAUNĂ DE ORICE FEL APĂRUTĂ CA REZULTAT AL UTILIZĂRII DE CĂTRE UTILIZATOR A ORICĂRUI CONȚINUT SAU MATERIALE SAU CONTRIBUȚII POSTATE, TRIMISE PE EMAIL, TRANSMISE SAU FĂCUTE DISPONIBILE ÎN ORICE ALT FEL ÎN SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI ȘI SERVICIULUI. UTILIZATORUL CONFIRMĂ ÎN MOD PARTICULAR CĂ SIVECO România NU VA FI TRAS LA RĂSPUNDRE PENTRU ORICE CONȚINUT, MATERIALE SAU POSTĂRI, CONTRIBUȚII UTILIZATOR SAU COMPORTAMENT AL UTILIZATORULUI.

ÎN ORICE CAZ, RĂSPUNDEREA CIVILĂ A PBS VA FI LIMITATĂ LA SUMA CORESPUNZĂTOARE TAXELOR PLĂTITE DE ABONATUL ÎN CAUZĂ PE PERIOADA CELOR 6 LUNI IMEDIAT PRECEDENTE EVENIMENTULUI CARE A CONDUS LA/PRODUS DAUNE.

ÎN NICIUN CAZ, RĂSPUNDEREA CIVILĂ A PBS NU VA FI EXCLUSĂ SAU LIMITATĂ ÎN CAZUL UNUI COMPORTAMENT NECORESPUNZĂTOR /NEGLIJENȚE INTENȚIONATE SAU FRAUDE DIN PARTEA PBS.

16. DESPĂGUBIRI

16.1. Utilizatorul și Abonatul după ce a nominalizat un Utilizator sunt de acord să apere, despăgubească, și să exonereze PBS şi SIVECO, afiliații și angajații, contractorii, funcționarii, directorii și reprezentanții de toată răspunderea, pretențiile si cheltuielile, inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților, care decurg din cauza (Utilizatorului)

(i) Utilizării sau utilizării greșite a Serviciului de către Utilizator;

(ii) Accesul la Site, utilizarea Serviciului, postările, Contribuții Utilizator și Conținut, violări ale Termenilor de Utilizare;

(iii) Încălcarea de către Utilizator sau orice terț care îi folosește contul, oricăror drepturi de proprietate intelectuală sau alt drept al oricărei persoane sau entități.

16.2. PBS şi SIVECO își rezervă dreptul, pe propria chetuială, să își asume apărarea exclusivă în justiție și controlul în oricare speță altfel supusă despăgubirii de către un Utilizator, în care caz Utilizatorul va asista și va coopera cu PBS şi SIVECO în exprimarea oricărei apărări disponibile. Această obligație supraviețuiește încetării Termenilor de Utilizare pentru o perioadă de 10 ani.

17. REZOLVAREA LITIGIILOR

17.1. Utilizatorii PBS şi SIVECO convin că orice acțiune / pretenție în justiție rezultând din sau în legătură cu site-ul trebuie să înceapă în termen de un (1) an după ce această speță a apărut; în caz contrar, asemenea acțiune este permanent interzisă.

17.2. Acești Termeni de Utilizare vor fi guvernați de și construiți conform legilor din România.

17.3. Utilizatorii convin în mod expres că instanțele din București (România) vor avea jurisdicția exclusivă de a se pronunța în orice dispută/litigiu privind acești Termeni de Utilizare și acest acord.

18. INTEGRARE ȘI CLAUZĂ DE EXCLUDERE

Acești Termeni de Utilizare reprezintă întregul acord/ înțelegere dintre un Utilizator PBS şi SIVECO în privința Serviciului și a utilizării acestui Site, și înlocuiesc toate comunicările și propunerile anterioare sau contemporane (fie că sunt orale, scrise sau electronice) dintre un Utilizator PBS şi SIVECO în privința acestui Site (dar excluzând utilizarea oricărui software care poate face obiectul unui acord de licență de utilizator final (end-user)). Dacă oricare prevedere a Termenilor de Utilizare se dovedește a fi neexecutorie sau invalidă, acea prevedere va fi limitată sau eliminată în minima măsură necesară astfel încât Termenii de Utilizare vor rămâne altfel în vigoare, cu titlu executoriu și vor produce efecte.

19. PUBLICITATE

Ne rezervăm dreptul de a utiliza numele și/sau logo-ul companiei care plătește taxa de abonament în materiale publicitare, reclame sau materiale colaterale de marketing, cu excepția cazului când compania ne indică in particular altfel. Numele, detaliile de adresă și toate celelalte informații personale ale userilor individuali vor rămâne întotdeauna confidențiale.

20. DIVERSE

20.1. Acești Termeni de Utilizare și serviciile sunt personale Abonatului si Utilizatorului, și nu pot fi atribuite, transferate sau sublicențiate de către utilizator, cu excepția cazului de acord prealabil în scris al PBS şi SIVECO. PBS şi SIVECO pot atribui, transfera sau delega oricare din drepturile și obligațiile lor fără consimțământ. Toate renunțările și modificările trebuie să fie făcute în scris semnate de ambele părți, cu excepția cazului când se convine altfel prin prezenta.

20.2. Ca rezultat al acestor Termeni de Utilizare nu se crează nicio agenție, parteneriat, joint venture sau relație de angajare și niciuna din părți nu are nicio autoritate de orice fel pentru a o constrânge pe cealaltă în orice privință.

20.3. În orice acțiune sau acțiune în instanță pentru a-și impune drepturile conform acestor Termeni de Utilizare, partea care prevalează (care câștigă) va fi îndreptățită să recupereze costuri și onorarii ale avocaților.

20.4. Toate notificările în cadrul Termenilor de Utilizare se vor face în scris și se va considera a fi de drept predate atunci când sunt primite, dacă sunt livrate personal sau trimise prin scrisoare recomandată sau înregistrată, cu solicitarea confirmării de primire; atunci când primirea este confirmată electronic, dacă este transmisă prin fax sau e-mail; sau următoarea zi lucrătoare după ziua trimiterii, dacă este trimisă pentru livrare în ziua următoare de către un serviciu de livări peste noapte recunoscut.

21. NOTIFICĂRI ȘI CONSEMNARE

PBS şi SIVECO au adoptat următoarea politică generală față de violarea IP-ului. Este politica PBS şi SIVECO să (1) blocheze accesul sau să elimine conținut și materiale despre care crede cu bună credință a fi material proprietar care a fost folosit ilegal, copiat sau distribuit de oricare dintre afiliații noștrii, furnizorii de conținut, membrii sau utilizatori; și (2) să îndepărteze și să întrerupă serviciul pentru care se încalcă în mod repetat reglementările. Dacă considerați că orice conținut rezultând din sau accesibil prin intermediul Site-ului sau al Serviciului încalcă un drept de proprietate intelectuală, vă rugăm să trimiteți o notificare în scris privind (accesul neautorizat) încălcarea IP către PBS, în atenția: PBS, Str.Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucuresti, România sau la ana.paun@infocons.ro, conținând următoarele informații:

• o semnătură fizică sau electronică a unei persoane autorizate să acționeze în numele deținătorului dreptului de proprietate intelectuală care se consideră a fi fost încălcat;

• identificarea lucrărilor sau materialelor sau însemnelor care au fost atinse (violate);

• identificarea conținutului care se pretinde a fi încălcat incluzând informații privind locația conținutului pe care proprietarul încearcă să îl elimine, cu suficiente detalii astfel încât PBS să găsească și să verifice existența sa, de exemplu includeți, dacă este posibil, url-ul conținutului;

• informații de contact despre cel care notifică, inclusiv adresă, număr de telefon și, dacă este disponibilă, adresa e-mail;

• o declarație a celui care notifică specificând că el conținutul nu este autorizat de proprietar, agentul său sau prin lege;

• o declarație făcută sub rezerva pedepsei pentru fals în declarații privind faptul că informațiile furnizate sunt corecte și că partea care notifică este autorizată să înainteze plângerea în numele proprietarului.

Odată ce notificarea corespunzătoare privind încălcarea este primită de PBS, este în politica PBS să elimine sau să dezactiveze accesul la conținutul care încalcă reglementările (de drepturi de autor); să notifice furnizorul de conținut, membru sau utilizator că a eliminat sau a dezactivat accesul la conținut; iar celor care comit încălcări repetate li se va elimina conținutul incriminat din sistem (care încalcă reglementările) și PBS va înceta accesul unor asemenea furnizori de conținut pe Site.

22. CONTACT

Dacă aveți orice întrebări legate de Site, Serviciu, acești Termeni de Utilizare sau de prelucrarea datelor cu caracter personal, puteți contacta PBS cu ajutorul următoarelor detalii de contact:

Str.Negru Voda, nr. 3, sector 3, Bucuresti, e-mail: ana.paun@infocons.ro, Telefon: +40 21-319.32.66.